Závěrečné práce

 • Disertační práce (2005) – Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech – ke stažení
 • Diplomová práce (1998) – Vyhodnocení kalcifikací u RTG mamografických snímků
 • Bakalářská práce (1996) – Zpracování RTG mamogramů

Publikovaná literatura

 • MIKEŠ, P.: Počítač v boji s rakovinou prsu. In: Třetí pól. Praha č. 3/2005. Atypo 2005. s. 15-16.
 • MIKEŠ, P.: Reconstruction and Classification of Structures in X-ray Mammograms. In: Physician and Technology – Biomedical Engineering and Informatics. Vol. 34. June 2003. Prague 2003. pp. 100-107.
 • MIKEŠ, P.: Reconstruction of Object Position in X-ray Mammograms. In: Acta Polytechnica – Journal of Advanced Engineering. Vol. 43. No. 1/2003. Prague: Czech Technical University. 2003. pp. 43-45.
 • MIKEŠ, P.: Smyslové pomůcky a protézy. In: Internet magazín. Praha. č. 63 01/2002. s. 40-46
 • MIKEŠ, P.: Rekonstrukce a klasifikace struktur v rentgenových mamogramech. In: Sborník Inteligentní systémy ve zdravotní péči. Praha. 2002. s. 13.
 • MIKEŠ, P.: Detection & Classification of X-Ray Mammogram Calcifications. In: Biosignal 2000 Proceedings. Brno: TU. 2000. pp. 275-277.
 • MIKEŠ, P.: Klasifikace objektů v obrazu a využití systému MATLAB. In: Sborník příspěvků Matlab 2000. Vol. 8. Praha: Humusoft. 2000. s. 109-116.
 • MIKEŠ, P.: Detection and Classification of X-Ray Mammograms Calcifications. In: CTU Reports – Proceedings of Workshop 2000. Vol. 3. Prague: Czech Technical University. 2000. p. 327.
 • MIKEŠ, P.: Computer Aided Mammogram Processing. In: Poster 2000. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering. 2000.
 • MIKEŠ, P.: Separace objektů v rentgenových snímcích. In: Sborník příspěvků Matlab ’99. Vol. 7. Praha: Humusoft. 1999. s. 109-116.
 • MIKEŠ, P.: Detection and Classification of X-Ray Mammograms Calcifications. In: CTU Reports – Proceedings of Workshop 99. Vol. 3. Prague: Czech Technical University. 1999. p. 327.
 • MIKEŠ, P.: Program Suita for X-Ray Mammogram Processing. In: Poster 99. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering. 1999. pp. 85-86.
 • MIKEŠ, P.: Detekce a klasifikace mikrokalcifikací v rentgenových mammogramech. In: Moderní mikroskopie. Brno: Česká společnost pro vědeckou kinematografii. 1998. s. 93-102.
 • MIKEŠ, P.: Detection and Classification of X-Ray Mammogram Microcalcifications. In: Poster 98. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering. 1998. pp. 19-20.
 • HOZMAN, J., KOPECKÝ, D., ŠITINA, P., MIKEŠ, P., MIKEŠOVÁ, I., HARMATHA, M.: Evaluation of X-ray Mammograms with Respect to Microcalcifications. In: Workshop 98. Vol. III. Prague: CTU. 1998. pp. 875-876.

PR články

 • Slánské listy + Plus 2010-2016 – PR články o firmě a výrobcích
 • Sign 1/2009 – „Výrobci POS materiálů bilancují a předpovídají“ – str. 61
 • UnibonNews 2008-2009 – PR magazín pro zákazníky
 • Svět balení 6/2008 – „Reklamní role obalu, POS/POP komunikace“ – str. 25-26