Analýza rentgenových mamogramů

 

Hlavní obor – rakovina ženského prsu, rentgenové mamogramy, (mikro)kalcifikace, 3D rekonstrukce, zpracování obrazu

 

Ke stažení: disertace

 

Na počátku celého procesu stojí dva mamografické snímky ženského prsu, coby projekce ze dvou směrů a zobrazují tkáňovou strukturu podle její denzity spolu s případnými dalšími objekty. Celý vědecký projekt vycházel z poznatku, že výskyt (mikro)kalcifikací má signifikantní vazbu k v lepším případě počínající rakovině ženského prsu. Úkolem bylo tedy pomocí počítačového zpracování tyto objekty ve snímcích najít, kategorizovat a připravit návrh diagnózy. S ohledem na fakt, že nejen počet a tvar kalcifikací, ale též jejich prostorové uspořádání, určuje diagnózu, bylo nutné zabývat se takzvanou 3D rekonstrukcí snímků a získat tak prostorové uspořádání celého detekovaného shluku. Právě tento moment je schopen přinést navíc něco, co lékař pouhým pohledem na snímky není schopen zaznamenat. Příslušné fyzikální hraniční podmínky a předpoklady spolu s nejednoduchým matematickým aparátem umožnily z pouhých 2 snímků sestavit velmi věrohodnou prostorovou rekonstrukci útvaru. Přínos je mimo jiné i v tom, že za normálních okolností pro prostorovou rekontrukci je potřeba 3 snímků. Projekt tak dokázal vyjít ze standardního vyšetření, aniž by se muselo upravovat a součástí disertace bylo i příslušné programové vybavení schopné na obrázku naznačený proces realizovat a vyhodnotit.

Získané granty

  1. Grant MŠMT VS 97033 „Laboratoř inżenýrsko-medicínské diagnostiky“
  2. IGS ČVUT 1999 CTU IG 309908203 „Detekce a klasifikace kalcifikací v RTG mamogramech”
  3. IGS ČVUT 2000 CTU IG 300009303 „Program Suita pro analýzu RTG mamogramů“