O téhle poznámce přemýšlím už dlouho. Možná déle, než by jejímu významu a bídné literární úrovni odpovídalo. Zapadne, stejně jako spousta jí podobných. Ale tak nějak cítím, že aspoň tohle musím udělat. Myšlenka a vyslovená zvlášť prostě má nějakou hodnotu, i kdyby jen pro mě. Pokud se k ní někdo přidá, vždy to potěší. Ale chápu, že sdílení fotky roztomilého koťátka by sklidilo rozhodně větší ohlas.

Nejsem příznivcem budování kultů, stavění soch, pojmenovávání letišť po komkoli. Jednak je každý hrdina poplatný době svého vzniku, dobám následujícím a jeho hrdinství je tolikrát revidováno a tolikrát různě interpretováno a glorifikováno či zatraceno, že se nabízí pochybovat o významu někoho za hrdinu považovat. Vždy dám přednost názvu ulice jako je Slunečná, Pod skalkou, Dlouhá, než Gottwaldova, Žižkova, Fučíkova atd.

Přesto se tato poznámka týká Karla Janouška. Kdo že to byl? Doktor přírodních věd, voják, vězeň komunistického režimu na základě zinscenované emigrace. A mimo jiné také armádní generál a letecký maršál RAF (tuto hodnost mu udělil britský král v roce 1945). Byl jediným čechoslovákem, který tuto hodnost získal. Člověk, který zemřel v zapomnění.

Jednoduše člověk, který splňuje mé osobní atributy, abych někoho považoval za hrdinu. Všestranný vzdělanec, který v sobě našel odvahu prát se za svou vlast ve dvou světových válkách, získat si respekt v zahraničí, zůstat hrdinou i po válce, kdy jím bylo nedůstojně smýkáno a přesto si na svůj osud nestěžoval … Člověk, který je zřejmě ve Velké Británii díky slávě RAF významnější postavou než ve své vlasti. 

Berte to jako mé osobní postesknutí, že člověk, který svou vlast reprezentoval rozhodně lépe než pofiderní fotbalový tým, upadl v zapomnění a že si jej v cizině váží více než jeho rodná zem.

P.S.: Jistá švédská (!) kapela mu věnovala oslavný song. Je zajímavé slyšet švédskou angličtinou vyslovované tak ryze české jméno KAREL JANOUŠEK.

 Joe Crede Womens Jersey