Nový řád světa aneb N(T)WO – New (Technical) World Order

Konspirační teorie s přídomkem Nový světový řád (NWO), která tvrdí, že elitní skupina řídí vlády, průmysl, média, je oblíbeným tématem hospodských řečí, facebooku, internetových „novin“ a je využívaným a připomínaným strašákem „prostého“ obyvatelstva. Je ideální k vyvolání masového strachu z toho, že naše životy někdo řídí a plánuje nám nesvobodnou buducnost s danými pravidly podle nového řádu, který má být dokonalý, ale na úkor osobní svobody. Na tohle téma vzniká nespočet knih, filmů, fejetonů, každý se k tomu vyjadřuje a čtenář má dojem, že všichni vědí, o co jde. Ať už jsou domnělým nositelem libovolné mocenské skupiny, zednáři, smyšlená tajná společenství atd.

 

Nový světový řád už tu ale dávno je. Nazval bych jej: Nový technický světový řád (NTWO). Jeho budování začalo již dávno, hrubým náhledem někdy na konci 19. století. Všichni máme v hlavě obrázky z filmů, kdy pár vyvolených získalo první automobily. Přesto tehdy ještě bylo stále samozřejmé, že vlastník automobilu mu poměrně rozumí a umí si udělat základní zásahy. Vůz zdaleka nebyl natolik autonomní, aby bez zásahů zvládl ujet rozumnou porci kilometrů. Ale od té doby se leccos změnilo, technika extrémně pokročila, nejen co do miniaturizace a komplexnosti, ale především se velmi oddálila průměrnému člověku. V průběhu dvacátého století vešlo v denní potřebu mnoho přístrojů, u kterých většina populace nemá nejmenší tušení, jak vlastně fungují. A to jak ve smyslu technickém, tak i ve smyslu využívaných fyzikálních principů.

 

Kolik lidí tuší, na jakém principu se vytváří televizní obraz, jak je konstruován a produkován televizní signál, jak funguje bezdrátový přenos, jak …. a mohli bychom pokračovat nekonečně dlouho. A to jsme jen u televize, kterou má 99% domácnosti tzv. civilizace doma. Zvykli jsme si používat hojně předměty, kterým nerozumíme dokonce ani v základním principu, o schopnosti jejich opravy ani nemluvě. Pokročíme-li dál, jsme u počítačů, tzv. chytrých telefonů, kde se ke složitým fyzikálním principům přidává ještě softwareová nástavba, o níž běžný uživatel nemá vůbec pojem.

 

A proč NTWO? Hrstka tenchnokratů, která dokáže vyvíjet a aplikovat nové technologie a principy, udává tempo života většiny, která sleduje televizi, používá počítač úplně ke všemu od komunikace, přes práci, řízení strojů a automobilů až po náhražkový sex. Mnozí v této virtuální nadstavbě nachází smysl života a uplatnění. Mobilní telefony a tablety nevyjímaje, to jsou deriváty téhož. Takže NTWO je už nastolen, zanedbatelný zlomek procenta populace schopný tvořit něco, bez čeho se zcela dominantní část civilzace neobejde, tak má v rukách nepřímo životy miliard. Jakého dalšího WO se bát?

 Austin Jackson Womens Jersey