Nejprve si dovolím citovat Wikipedii (http://www.wikipedia.org) ohledně vymezení termínu deprivant:

Deprivant je člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel. Důsledky deprivantsví jsou výraznější v citové, než v intelektuální oblasti.

Velmi zjednodušeně je lze rozlišit podle několika znaků:

  • Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci jinými lidmi (obzvláště ofenzivní typy deprivantů).
  • Mívají náhradní program lidství, postrádající přiměřenou dávku odpovědnosti, altruismu i tvořivosti.
  • Deprivanti mívají tendenci sdružovat se do koalic.
  • Ničí vyšší, diferencovanější citové a morální hodnoty.
  • Destruktivita je někdy jejich základní životní program.

A nyní slyšte pohádku o deprivantovi a volbách do parlamentu.

Už jsem se smířil s tím, že volební kampaň se vede prostředky, pro něž nemám pochopení, ale budiž, každý jsme jiný. Tedy míra mojí tolerance s přibývajícími léty přibývá takřka exponenciálně. Nicméně některé okamžiky mě dokáží stále ještě popudit. Pravda, ono to možná nesouvisí jen s volbami, ale celkově s chováním jednoho Deprivanta. Velké „D“ jsem použil záměrně pro pozorné, protože už se nejedná o kategorii, ale konkrétní osobu.

Tento Deprivant vlastní jedno s.r.o. a jako majitel si poněkud plete podnikání s budováním monarchie s feudalistickým zřízením. Kdyby byl alespoň panovníkem osvíceným, pak budiž, ale… Ale abych nerozmělňoval téma, zpátky k volbám. Deprivantova představa budování moci a moci (krásná čeština) vládnout už přesáhla rozumnou mez a v onom s.r.o. vyhlásil, že zaměstnanec, který mu přinese po volbách volební lístky ČSSD a KSČM, dostává dva dny placeného volna navíc.

Musím říct, že tato drzost manipulovat lidmi a tímto způsobem zneužívat postavení a prosazovat vlastní pohled na politickou scénu, mi přišel víc než dokonale deprivantský. Nerespektování vlastního názoru, demokracie, svobodné vůle, to je … já vlastně ani nevím, co to je. Je to odporné zneužití faktu, že mnoho lidí obětuje vlastní politickou nerozhodnost za vidinu dvou dnů volna. Ale využít této slabosti některých jedinců, to je hodno echtovního Deprivanta. K zamyšlení jsou samozřejmě obě strany, ta která toto nabídla, ale i ta, která na tenhle politicko-mocenský kšeft přistoupila.

Ovečky jsou nádherná a milá zvířátka, ale mezi lidmi je nemám rád, úplně stejně jako deprivanty.

 Alvin Kamara Womens Jersey